รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแบง   ตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
เบอร์โทรศัพท์ 043499488
Email : sabangkk3@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :