ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแบง   ตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
เบอร์โทรศัพท์ 043499488
Email : sabangkk3@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน