ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลโอเน็ต 61 ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.53 KB 62
ผลโอเน็ต 61 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.04 KB 55
รายงานการประเมินตนเอง SELF ASSESSMENT REPORT:SAR ปีการศึกษา 2561 (ส่วนที่ 1-4)) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 63
รายงานการประเมินตนเอง SELF ASSESSMENT REPORT:SAR ปีการศึกษา 2561(ส่วนหน้า ปก คำนำ สารบัญ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.04 KB 57
ผลโอเน็ต61 รายบุคคลสำหรับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.43 KB 51
ผลวิเคราะห์ NT ป.3 ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 59
วิเคราะห์ผลสอบO-Net ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.72 KB 61