ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. 23 ก.ย.2562
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,08:58   อ่าน 559 ครั้ง