ปฐมวัย

นางสุภาพ รักษาพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวชลดา ชัยพรมมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0