กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบังอร มาตรวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบรรชัย นิยมพล
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ ปัดสี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1