ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธันวาคม 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงแสงพร ทำสะอาด
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:44   อ่าน 112 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธันวาคม 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณกร พรมดี
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:43   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธันวาคม 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงยอดขวัญ มาตรวงษ์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:42   อ่าน 111 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธันวาคม 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพีชญา ศรีอุทธา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:39   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธันวาคม 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณนารี ขวัญเมือง
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:35   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืือ จังหวัดศรีสะเกษ 13 ธันวาคม 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเจษฎา มาตทะวงษ์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:24   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิรวิทย์ งานไว
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:21   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวัฒน์ อำไพวินิจ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,15:20   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 7 คัดไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธษปนันท์ ทิพชาติ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:38   อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐถากรณ์ จิตแสง
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:37   อ่าน 360 ครั้ง