ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 7 คัดไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธษปนันท์ ทิพชาติ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:38   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐถากรณ์ จิตแสง
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:37   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 คัดไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐฐา พลหงษา
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:36   อ่าน 156 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิชญา ศรีอุทธา
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:35   อ่าน 796 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐณิชา แสงจันทร์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,09:40   อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาพร ชัยพรมมา
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,09:38   อ่าน 182 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรัญญา เนียมสำเภา
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,14:56   อ่าน 189 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์หาแก้ว
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,10:13   อ่าน 168 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภากร ปิยะนารถ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,10:05   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจักรรินทร์ ทุมคำ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,10:04   อ่าน 95 ครั้ง