ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ทีนะกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,14:54  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาค กิจกรรมแขางขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางบังอร มาตรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,14:52  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรอชแกรม Plaint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,14:25  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Plaint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,13:02  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ระดับ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,12:57  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,12:53  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,12:49  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเรียญทองระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,12:44  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมการแข่งขันการประดิฐษ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป .4-6
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,11:51  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,11:40  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..