ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางประโลมจิต โชคชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,14:12  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562คร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัณญาภัทร งามนาวัง
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,13:53  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้สอนซูโดกุ ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายบรรชัย นิยมพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,13:51  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562คร
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,13:37  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสมปอง จำปาทิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,13:33  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4- ป.6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ทีนะกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,14:54  อ่าน 272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาค กิจกรรมแขางขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นางบังอร มาตรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,14:52  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรอชแกรม Plaint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,14:25  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Plaint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,13:02  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ระดับ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายรังสรรค์ สุภพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,12:57  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..